loader

Modern Slavery Statement

Verklaring over moderne slavernij

European Valuations – Verklaring over moderne slavernij

European Valuations (het ‘Bedrijf’) streeft ernaar zorg te dragen dat er in geen enkel deel van het bedrijf of de toeleveringsketens sprake is van slavernij of mensenhandel.

Deze verklaring is opgesteld in overeenstemming met artikel 54 van de Modern Slavery Act 2015 en zet de stappen uiteen die de Groep heeft genomen om ervoor te zorgen dat moderne slavernij of mensenhandel niet plaatsvindt binnen haar bedrijfs- of toeleveringsketens.

Onze risicoanalyse

De belangrijkste activiteiten van het bedrijf zijn het taxeren van activa, advies- en verkoopdiensten. De activiteiten van het bedrijf omvatten verschillende sectoren, waaronder detailhandel, groothandel, productie en professionele dienstverlening.

Hoewel de toeleveringsketens in deze sectoren verschillen, zijn we op basis van het due diligence-onderzoek en de analyse, die tot nu toe zijn uitgevoerd, van mening dat het bedrijf momenteel een laag risico loopt op slavernij en mensenhandel, zowel in de context van ons eigen bedrijf als in onze toeleveringscontext kettingen.

Ons beleid ten aanzien van slavernij en mensenhandel

Het bedrijf is een verantwoordelijk bedrijf dat zich inzet voor integer handelen en het handhaven van de hoogste professionele en ethische normen in al onze zakelijke relaties, inclusief onze leveranciersrelaties.

We voeren een nultolerantiebeleid ten aanzien van slavernij en mensenhandel en we eisen van onze leiderschapsteams, onze medewerkers en onze leveranciers dat ze een soortgelijke aanpak volgen. Deze aanpak wordt gecommuniceerd naar relevante belanghebbenden in het bedrijf en de strategie om deze te implementeren wordt, indien nodig, herzien en bijgewerkt om eventuele wijzigingen in onze structuur of de manier waarop we zakendoen weer te geven.

Onze aanpak is afgestemd op onze markt en de toeleveringsketen waarin deze actief is, waaronder:

  • Beleid en procedures voor medewerkers met betrekking tot zaken als intimidatie en disciplinair beleid; Klokkenluidersregeling;
  • Training over de risico’s van slavernij en mensenhandel en de vereisten van de Modern Slavery Act 2015 is beschikbaar voor alle directeuren en medewerkers
  • Leveranciers, Onderaannemers en Dienstverleners moeten een passend arbeidsbeleid aannemen en kunnen aantonen dat er concrete stappen zijn ondernomen om dit arbeidsbeleid te implementeren.

Deze verklaring is goedgekeurd door de directie van European Valuations