loader

Privacy Policy

Privacybeleid​

1. Introductie 

1.1 Wij doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers en servicegebruikers te beschermen.

1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers en servicegebruikers; met andere woorden, waar wij het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

1.3 Wij gebruiken cookies op onze website. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, zullen wij u bij uw eerste bezoek aan onze website vragen om toestemming te geven voor ons gebruik van cookies.

1.4 Onze website bevat privacycontroles die van invloed zijn op de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Door de privacyopties te gebruiken, kunt u opgeven of u directmarketingcommunicatie wilt ontvangen en de publicatie van uw informatie wilt beperken.

1.5 In dit beleid verwijzen “wij”, “ons” en “onze” naar Europese Taxaties. [Zie sectie 12 

voor meer informatie over ons

2.Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken 

2.1 In dit artikel 2 hebben we uiteengezet: 

(a)de algemene categorieën van persoonlijke gegevens die we mogelijk verwerken;

(b)in het geval van persoonlijke gegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en specifieke categorieën van die gegevens;

(c)de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens kunnen verwerken; en 

(d)de rechtsgrondslagen van de verwerking.

2.2 We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten (“gebruiksgegevens“). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, paginaweergaven en websitenavigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik] . De bron van de gebruiksgegevens is ons analytische trackingsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en diensten te analyseren. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website en diensten.

2.3 Wij kunnen uw accountgegevens verwerken (“accountgegevens“). De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres omvatten. De bron van de accountgegevens bent u of uw werkgever. De accountgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het exploiteren van onze website, het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en het communiceren met u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf.

2.4 We kunnen uw gegevens verwerken die zijn opgenomen in uw persoonlijke profiel op onze website (“profielgegevens“). Tot de profielgegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres behoren. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te monitoren. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf.

2.5 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken die u verstrekt tijdens het gebruik van onze diensten (“servicegegevens“). De servicegegevens kunnen uw naam en e-mailadres en het e-mailadres van uw werkgever omvatten. De bron van de dienstgegevens bent u of uw werkgever. De servicegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de exploitatie van onze website, het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en het communiceren met u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf.

2.6 We kunnen informatie verwerken die u plaatst voor publicatie op onze website of via onze diensten (“publicatiegegevens“). De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt om een dergelijke publicatie mogelijk te maken en om onze website en diensten te beheren. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf.