loader

Waardering

Advies en Taxaties

Wij bieden advies, taxaties en oplossingen in due diligence trajecten, in bestaande kredietdossiers en bij reorganisatie, herstructurering of uitwinning. Wij worden door onze sterk groeiende – internationale – klantenbasis bijzonder gewaardeerd voor onze bijzondere kennis en kwaliteit van ons werk.

Met meer dan ¬£5 miljard aan totale activa dat jaarlijks door ons in meerdere rechtsgebieden, industrie√ęn en marktsectoren wordt getaxeerd, beschikken wij over de noodzakelijke expertise en ervaring om onafhankelijk, tijdig en betrouwbaar advies te geven.

 • MACHINES EN INSTALLATIES
 • VOORRADEN
 • HANDELS DEBITEUREN
 • EXPERT 3E OPINIE
 • VERZEKERINGS TAXATIES

Gesecureerde financiering (ABL)

Reorganisatie en insolventie

Aanvullende diensten en services

Gesecureerde leningen

Due diligence-onderzoek/veldonderzoek vóór kredietverlening

Bij het zoeken naar adequate werkkapitaalfinanciering kunnen bedrijven, investeringsmaatschappijen, adviseurs en kredietverstrekkers vooraf een onafhankelijk debiteurenonderzoek laten uitvoeren.

Onze beoordeling zal zich richten op de geschiktheid van de debiteuren voor kredietverlening en een leidraad bieden voor mogelijke financieringsoplossingen.¬†Wij hebben diepgaande ervaring met het beoordelen van handelsvorderingen in verschillende valuta’s en vele landen en ook welke mogelijk contractueel complex van aard kunnen zijn.

Ons oordeel en advies kan worden gebruikt om het proces van kredietverlening te versnellen, mede vanwege het feit dat wij ook voor vele banken en gespecialiseerde ABL verstrekkers werken. Daarnaast heeft ons team in het verleden zelf ook veel ervaring in internationale kredietverstrekking opgedaan, dit binnen verschillende verantwoordelijkheden en bij verschillende financiele partijen.

Bestaande faciliteitsaudit

We beoordelen namens bestaande kredietverstrekkers de debiteurenportefeuille op regelmatige basis, om ervoor te zorgen dat de kredietverlening van onze klanten veilig blijft en voldoet aan hun risico- en kredietbeleid.

Ook kunnen wij u adviseren over rapportageverplichtingen en onderpandmonitoring.

Gespecialiseerde Diensten bij Risicobeheer

We hebben meer dan 90 jaar gecombineerde ervaring binnen ons team en kunnen tijdig en kwalitatief een hoogstaand en onafhankelijk advies en oplossingen op maat leveren.

Onze oplossingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Debiteurenonderzoek: uitgebreide analyse van debiteuren en aanbevelingen over financiering of terugvorderbaarheid
 • Advies: geef een overzicht en opinie over gebruikte systemen en processen, en stel een gedetailleerd advies op over een financierings- of uitwinningsstrategie
 • Risicobeheer: een beoordeling en advies om risico’s te minimaliseren en rendement te maximaliseren voor kredietverstrekkers of andere belanghebbenden
 • Incasso advies: stelt de belanghebbenden in staat de waarde van het onderpand te begrijpen en potenti√ęle problemen met betrekking tot invordering te signaleren
 
enEurovals_accounts_receivable_service
Evaluatie en beoordeling van leningen

European Valuations maakt voor haar analyse gebruik van realtime bedrijfs- en marktgegevens om zo een nauwkeurige en gedetailleerde rapportage te geven binnen een breed scala aan sectoren. Hierdoor verkrijgen bedrijven, hun adviseurs en kredietverstrekkers de duidelijkheid en zekerheid die ze nodig hebben in het kader van de beoordeling van de financiering.

Het zeer ervaren voorraadteam van European Valuations heeft uiteenlopende expertise in zeer diverse activa en binnen vele geografische regio’s. Van grondstoffen tot consumentenprodukten. Van metaalindustrie tot detailhandel. Van voorraden in de VS tot voorraden in de VK.¬† Een financieel team in India zorgt voor ondersteuning.

Toezicht op onderpand

European Valuations wordt regelmatig door kredietverstrekkers ingeschakeld om advies te geven over de monitoring van het onderpand, dit als integraal onderdeel van het kredietrisico proces. Het monitoren van opdrachten kan op ad-hocbasis plaatsvinden (met strakke deadlines) of op een regelmatig overeengekomen basis.

De reikwijdte van de werkzaamheden omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Voorraad op locatie controleren en tellen
 • Procedures en Systemen testen
 • Adviseren over exitstrategie
 • Markt/sectoradvies op basis van ontwikkelingen en vooruitzichten
 
warehouse
Onderpandswaardering en taxatie

Bedrijven doen er verstandig aan om, in het kader van het aantrekken van (her)financiering of investeerders, een onafhankelijke taxatie laten opstellen omtrent de waarde van hun bedijfsactiva. Dit ter ondersteuning van de financierings- of investeringsaanvraag.

European Valuations werkt, in het kader van financieringsaanvragen, nauw samen met een meerderheid van banken en financiers in het Verenigd Koninkrijk. Onze taxaties van machines en installaties worden opgesteld en uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de Royal Institution of Chartered Surveyors Valuation Standards (editie 2020).

Wij kunnen Machines en Installaties in meerdere rechtsgebieden taxeren en, indien nodig, operationeel houden. 

Herstructurering, Insolventie en Turnaround

Het European Valuations-team werkt nauw samen met turnaround- en herstructureringsprofessionals, kredietverstrekkers en overige belanghebbenden, om oplossingen te bieden bij herstructurering waarbij voorraden, machines & installaties of overige bedrijfsactiva deel van het actief zijn.

Wij onderkennen de vaak krappe tijdsdruk bij dergelijke zaken en zorgen ervoor dat marktgericht advies binnen de gestelde termijnen wordt geleverd.

Met meer dan een eeuw gecombineerde ervaring, biedt ons team van vertrouwde professionals een onge√ęvenaarde expertise bij het beoordelen van de waarde en het beheren van de verkoop van activa. Ze kunnen ook advies en oplossingen bieden rond kwesties op het gebied van beveiliging, gezondheid en veiligheid, milieu en terreinontruiming.

Bovendien werken we samen met professionele partijen om ervoor te zorgen dat onze waarderingen, advies, marketing en assistentie voldoen aan SIP 16-doeleinden.

Zodra een insolventieproces is afgerond, is er doorgaans een vereiste om gebouwen/winkels/faciliteiten terug te geven aan de verhuurder, meestal namens een beheerder.

European Valuations kan helpen door het ‚Äúprojectmanagement‚ÄĚ en in het mobiliseren van het benodigde personeel, waarmee het proces op een effectieve manier wordt beheerd. Een voorbeeld van deze diensten zijn:

 • zorgen dat winkels/magazijnen/fabrieken in goede/conforme staat worden achtergelaten.
 • sloten te veranderen
 • gevaarlijke stoffen/gevaarlijk afval te verwijderen
 • brand- en inbraakalarmen in te stellen
 • het beveiligen van de locatie(s).
 

Aanvullende Diensten

European Valuations kan verzekeringstaxaties voor machines, installaties en overige bedrijfsactiva, verzorgen op basis van nieuwwaarde, vervanging of herstel, ongeacht het bedrijf of de sector. 

European Valuations kan ook als expert getuige optreden bij  taxatiekwesties. Wij kunnen optreden voor zowel eisers als gedaagden of als gezamenlijke deskundigen.

 

Als u onproductieve of overtollige inventaris en machines/apparatuur te gelde wilt maken, zijn er twee opties die wij u kunnen bieden: toegang krijgen tot liquiditeit voor die activa door gebruik te maken van onze gespecialiseerde verwijderingsdiensten.

Ten eerste taxeren wij uw bezittingen, waarna we:

 1. Onder voorbehoud van goedkeuring door onze financi√ęle partners zorgen wij ervoor dat u rechtstreeks voor deze activa wordt betaald.¬†Dit is potentieel de snellere route, maar betekent wel dat u een potentieel lagere marktwaarde voor de activa zult realiseren.
 2. Verkoop uw activa via een online veiling, waardoor uw rendement kan worden gemaximaliseerd, maar deze methode zal langer duren.
 
inventory of warehouse

Onze Recente Ervaring

Consumentengoederen en detailhandel

Consumentengoederen en detailhandel

Productie en Industrie

Service en dienstverlening

Neem contact op

Praat met het Eurovals team