loader

Europees taxatieadvies ondersteunt de overname en financiering van een terreinonderhoudsbedrijf.

Europees taxatieadvies ondersteunt de overname en financiering van een terreinonderhoudsbedrijf.

grounds maintenance

Achtergrond

European Valuations werd ingeschakeld door Sullivan Street Partners om advies te geven over de waardering van activa ter ondersteuning van de aankoop van ISS Facility Services en voor doorlopende werkkapitaalfinanciering na de overname.

Ons werk omvatte onder meer het beoordelen van de debiteurenportefeuille van het bedrijf en een taxatie van de grondverzorgings- en onderhoudsapparatuur die op meerdere locaties aanwezig was.

Het nieuwe bedrijf kreeg de naam Tivoli Group Limited. Een op debiteuren, voorraden en machines gebaseerde financieringsfaciliteit van £12 miljoen werd gestructureerd en verstrekt door Arbuthnot Commercial Asset Based Kredietverlening waarbij FRP Debt Advisory ondersteuning en advies bood aan Sullivan Street bij het verkrijgen van de financieringsfaciliteit.


Lees verder

Share: