loader

Terms and Conditions

Terms & Conditions

Welkom op onze website. Ingeval u doorgaat met browsen en het gebruiken van deze website, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan onderstaande voorwaarden en condities van gebruik, welke, gezamenlijk met onze privacy policy, de relatie tussen European Valuation’s en u regelt. Ingeval u hier niet mee akkoord bent, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.

Het gebruik van ‘European Valuation’ of ‘we’ of ‘wij’ of ‘onze’ refereert naar de eigenaar van de website zijnde ENSCO 1078 Ltd, Old Bank Chambers, 582-586 Kingsbury Road, Birmingham, B24 9ND. Our company registration number is Company Registration Number: 9086864. Het gebruik van ‘u’ heeft betrekking op de gebruiker of bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderhavig aan de volgende voorwaarden en condities:

  • De inhoud van de site en pagina’s is alleen bestemd voor informatief gebruik. Dit kan zonder aankondiging worden gewijzigd.
  • Noch wij noch enige derde partij geeft een verklaring of garantie ten aanzien van de juistheid van informatie, tijdspanne, compleetheid of het gebruik van informatie en/of materiaal zoals gepubliseerd of gevonden op de website. U verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat deze informatie onjuistheden of fouten kan bevatten en wij zijn op geen wijze juridisch verantwoordelijkheid of aansprakelijk voor zulke onjuistheden of fouten.
  • Het gebruik door u van enige informatie of materieel gevonden op deze website, is volledig voor uw risico op op geen enkele wijze onze aansprakelijkheid. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat enige informatie omtrent produkten, services en informatie beschikbaar via deze website, aan uw eigen eisen voldoen.
  • Op de website staat informatie en materiaal dat ons eigendom is of in licentie is gegeven. Deze informatie en dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, opbouw, algemene uitstraling en graphische weergaves. Reproductie is niet toegestaan behoudens in overeenstemming met copyright recht, hetgeen een integraal deel vormt van de voorwaarden en condities.
  • Alle beeldmerken en trademarks gebruikt in dee website, en welke niet eigendom zijn, of in licentie zijn gegeven aan de ontwerper, zijn gemerkt op de  website.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan leiden tot een schadeclaim of een strafrechtelijke procedure.
  • Deze website kan tevens links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak en ter informatie. op geen enkele wijze hebben wij belang bij deze websites. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor hetgeen op die websites is gepubliseerd.
  • Uw gebruik van deze website en eventuele claims welke hieruit voortvloeien vallen onder het heersende recht in England, Northern Ireland, Scotland en Wales